Medio juni definitieve beslissing

Waar het al zeker lijkt dat de wielerronde dit jaar niet in het centrum gaat plaatsvinden, vanwege de dan nog steeds geldende Coronamaatregelen, zal de definitieve beslissing over het doorgaan in 2021 medio juni worden genomen. De inschrijving blijft ook tot die tijd gesloten.

Hopelijk in 2021 weer wielerronde

Ondanks dat we nog steeds midden in de Corona dramatiek zitten, hebben we onze wedstrijden voor 21 augustus 2021 normaal aangevraagd. Augustus is nog even weg en hopelijk is het tegen die tijd weer mogelijk de wielerronde te verrijden. Medio maart zullen we binnen het comité de stand van zaken gaan bekijken. Onder Wedstrijd info is het beoogde programma te zien. Later komen we dan met meer informatie.

Ronde van Pijnacker 2020 geannuleerd

Het Corona virus raakt ons allemaal. Maar het raakt vooral de ondernemers in Nederland en ook die in Pijnacker-Nootdorp. De Ronde van Pijnacker kan georganiseerd worden dankzij deze ondernemers, onze vaste sponsoren. Het organiserend comité is van mening dat het nu niet gepast is om deze ondernemers de komende periode te vragen een bijdrage te leveren voor de organisatie van het wielerfestijn. In goed overleg en met een zwaar hart hebben wij daarom besloten de ronde, die gepland stond op 15 augustus 2020, te annuleren.

Dat betekent niet dat wij stil zitten. De 63e Ronde van Pijnacker krijgt volgend jaar een nieuwe datum: zaterdag 21 augustus 2021. Het comité zet zich volledig in om daar een extra groot feest van te maken.

Voor meer vragen kunt u terecht bij de voorzitter van het Comité Ronde van Pijnacker: Andre Remmerswaal

Wedstrijdprogramma 2020

Op zaterdag 15 augustus staat de volgende wielerronde weer op het programma. De wedstrijden zullen grotendeels gelijk zijn aan voorgaande jaren. Dit jaar zijn echter de Nieuwelingen en Nieuweling-Meisjes/Junior-Vrouwen opgenomen als wedstrijdcategorie. De volledige dagindeling is te vinden onder ‘Wedstrijd info’.

Prettige feestdagen

De Stichting Ronde van Pijnacker wenst iedereen prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar. Tot ziens op zaterdag 15 augustus 2020.

Foto’s 2019 toegevoegd

Foto’s van de afgelopen ronde zijn te zien onder het menu-item ‘Foto’s’. Met dank aan Roos Meijndert.